Фотоукрития

Фотоателиета за снимки в дивото

Голяма горска поилка

Голяма горска поилка

Голяма горска поилка


Най-новото укритие, което е в процес на разработване.

Укритието е за трима фоторгафи, построено в един от най-големите горски масиви покрай река Марица близо до Димитровград. Пред него има голяма поилка, която е на границата между гора и поляна. Очаквате се както птици, така и бозайници.